Tagszervezetek

Zalaegerszegi Honvéd Klub

Klubunk 1968. szeptember 29.-én alakult a Zalaegerszegi Helyőrségi Művelődési otthonban (HEMO) Fegyveres Erők és Testületek Klubja néven. Tagjai a Magyar Honvédség, a Határőrség, a fegyveres testületek és családtagjai alkották. Kulturális események, kirándulások, csapatlátogatások szervezésével igyekeztek a tagság érdeklődését felkelteni, kielégíteni. Rendszeresek voltak a filmvetítések (katonai és szórakoztató filmek egyaránt), melyek a katonai filmbázis szervezésében zajlottak.

A rendszerváltás, az 1990-es esztendő klubunk életében is jelentős változást hozott. Új alapszabályt fogadtunk el, melyben az egyesület kiemelt feladatai közé bekerült a katonai hagyományok ápolása, illetve az ifjúság honvédelmi nevelése. Elnevezésünk is változott, ezután Magyar Honvédség Zalaegerszegi Nyugállományúak Klubja néven folytattuk munkánkat.

A csökkenő honvédségi támogatás, a megszűnt katonai szervezet okozta problémákat a vezetés nagy erőfeszítések árán tudta csak orvosolni. Új módszerekre, megoldásokra, új szövetségesekre volt szükség, melyet 1990.-ben a BEOSZ-ban találtunk meg. Ebben az évben alakult meg énekkarunk, mely az óta is töretlen népszerűséggel és eredményességgel működik, biztosítva a tagok szórakoztatását, és elősegítve klubunk elismertségének növelését is.

2002.-ben tagjai lettünk a „TESZ Generációk” Zala megyei nyugdíjasok és az „Életet az éveknek” szervezeteinek. 2004.-ben léptünk partneri kapcsolatba az Osztrák Bajtársi Szövetség (ÖKB) Güssingi szervezetével. 2007.-ben kezdeményezésünkre a négy Zala megyei Honvédklub együttműködési megállapodást kötött Zalaegerszegen.

2008.-ban ünnepeltük egyesületünk megalakításának 40. évfordulóját. A jubileumi programsorozat részét képezte egy emlékpark kialakítása a laktanya előtt, melyben tisztelgünk a Zalaegerszegen szolgálatteljesítés közben elhunyt katonatársaink emlékének, illetve állandó kiállítást szerveztünk, melyben bemutattuk a helyőrség katonamúltját, a katonai szolgálat emlékeit. Az ünnepi közgyűlésen Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részünkre Zalaegerszeg Emlékzászlót adományozott, elismerve ezzel klubunk munkáját és közéleti aktivitását. Az emlékpark és a katonatörténeti kiállítás fejlesztése folyamatosan zajlik. A HOKOSZ szervezetének is 2008.-ban lettünk tagjai.

2011.-ben egy Alapszabály módosítást követően vettük fel jelenlegi nevünket: Zalaegerszegi Honvédklub.

Napjainkban a klub a törvényi változtatások miatt teljesen átdolgozott Alapszabály szerint működik. 2016.-tól az új elnök és a megerősített elnökség megállította a létszámfogyást, stabilizálta a gazdálkodást, és új, az addigiaktól gyökeresen eltérő programok szervezésével aktivizálta tagságát, és szerez mind nagyobb elismertséget a városban és azon kívül is.