Tagszervezetek

Nagykanizsai Honvéd Egyesület

Tisztelt Ünneplők! Kedves Jubiláló Egyesület!

 

                Egy ház csak akkor telik meg élettel, ha használják. Csak akkor lesz a téglából, cserépből, faanyagból élettér is, ha mozgással töltik fel, ha évtizedek múlva is megemlékezünk mindazokról, akik nemcsak a falak között jártak-keltek, hanem akik önmagukból is sokat adva változtatták a házat közösségi térré. Itt, ebben a házban régóta az 1970-ben alakult Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományúak Klubja, legújabb nevén Nagykanizsai Honvéd Egyesület a legkiemelkedőbb közösség. Nekem jutott az a feladat, hogy e szervezet megszületésének 45. jubileumi évén ünnepi köszöntőt mondjak.

                Bevezetőmben közösségi térről beszéltem, olyan házról, ahol egészen idős vagy kicsit fiatalabb, de akár ereje teljében lévő kanizsai, netán városkörnyéki polgár klubszerű körülmények között szívesen időzik. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy az eltelt 45 év 18 évének beosztásomnál fogva én is részese lehettem. Azonban a kezdetekről a Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány Kuratóriumának katonatagjaitól tájékozódhattam, úgymint Kónya István, Kerék Imre és Harasztosi Vince. Azokról az első évekről, amikor honvédségi igényjogosultakból, rendőrökből, határőrökből, katonaözvegyekből álló közösség e Házban az együttlétre a klubszerű formát választotta. Nagy dolog volt ez a ’70-es évek elején, hiszen a fegyveresek példája nyomán  a vasutasok is csak 5 év múlva alapítottak – ma is élő és működő – klubot. A katonák az első pillanattól kezdve „nyitni” kezdtek. Elsősorban a civil lakosság felé, akik közül többen klubtagok is lettek.

Ezekben az években még nem épült felé az új művelődési ház, ezért az Ady utca 7. szám alatti patinás épület sok városi szintű kulturális program színtere lett. Természetesen, a katonák klubjának segítségével és közreműködésével. Ahogy teltek az évek – mi több évtizedek – immár hagyományok is kialakulófélben voltak, a klubélet rendezőelvévé váltak. Különösen fontossá vált mindez 1996-ban, amikor a ház alapítványi kezelésbe került. Ekkor vált igazán fontossá a közösségi élet, a katona hagyományok ápolása, a civil tagság aktivizálása, az együttműködések kiszélesítése. Egymást érték a megemlékezések, a vetélkedők, a versenyek, a kirándulások, bemutatók és a zenés, táncos estek.

Ugyan nincs már Nagykanizsán helyőrség, bezárták a laktanyákat, de a katonaemberből nem lehet kitörölni a katonamúltat, az életének értelmet adó évtizedeket. A Nagykanizsai Honvéd Egyesület tevékenysége azért is végtelenül becsülendő, mert mindent elkövet nehézségek árán is, hogy nem csak tagjainak, azok hozzátartozóinak, de a város közvéleményének is képes legyen naponta bizonyítani azt, hogy a város katonamúltja mekkora értéket képvisel.

                A 45. jubileumi ünnepen ezekkel a gondolatokkal köszöntök minden kedves jelenlévőt, az alapítókat, az ifjabb klubtagokat, s mindazokat, akik a nagykanizsai honvéd hagyományok őszinte ápolói kívánnak maradni a jövőben is.

Nagykanizsa, 2015. október 16.

Halmos Ildikó igazgató Honvéd Kaszinó titkár

EMLÉKVERSENY

A Polgári Sportlövész Egylet (Nagykanizsa Ady u. 70/B) lőterén 2017. április 28-án már kora reggel nagy volt a készülődés. Ezen a lőtéren szervezte meg első alkalommal a Nagykanizsai Honvéd Egyesület a Gőcze István vezérőrnagy tiszteletére rendezett emlék céllövő versenyt.

Az eseményre meghívottak közül 11 csapat nevezett és vett részt a két versenyszámból álló viadalon. Kezdetben úgy volt tervezve, hogy csak Zala megyei csapatok vesznek részt, de a barátság úgy hozta, hogy indult rajta szlovéniai, horvátországi és Somogy megyei csapat is.

A megnyitó 10.00-kor kezdődött, ahol Tarr Ernő nyá. ezredes, az egyesület elnöke köszöntötte a résztvevőket és Gőcze István vezérőrnagy Úr özvegyét, Gőcze Istvánné Rózsikát. Megköszönte, hogy Ő és családja nevét adta a versenyhez, majd egy csokor virággal kedveskedett. Továbbiakban köszöntötte a: Marcali Honvéd Nyugállományúak Klubja; Nyugdíjas Rendőrök Muraszombati Egyesülete (Szlovénia); Csáktornya (Horvátország); Zabok (Horvátország); Zalaegerszegi Honvéd Klub; Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub (Keszthely); Szívbetegekért Egyesület; Határőr- Rendőr Nyugdíjasok Nagykanizsai Egyesülete; MOL- Bányász Nyugdíjas Klub; Nagykanizsai Honvéd Egyesület és a Honvédszakszervezet (Nagykanizsa) csapatát. Ezek után Hajduk Zoltán nyá. őrnagy, az egyesület titkára szólt a verseny rendezői nevében. Ismertette a további programot és elmondta, hogy az 1. számú csapat megkezdi a lövészetet TOZ 8-as kispuskával fekve, feltámasztással 50 méterre elhelyezett 4/b lőlapra 3 próba és 10 értékelt lövés leadásával. A 2. számú csapat Slavia 631-es légpuskával 10 méterre állva, szabadkézből 3 próba és 10 értékelt lövés leadásával. A többiek felkészülnek és alternatív program keretében Iványi Miklós Úr, vezetőségi tag közreműködésével röviden megismerkednek a Nagykanizsai Honvéd Egyesület történetével, életével képekben és Gőcze tábornok Úr életútjával. A lövészet 10.20-tól kezdetét vette. A büfében kávé, üdítő és egyéb finomságok voltak megvásárolhatók. Minden résztvevőt megvendégeltünk egy ízletes ebéddel. A kedvezőtlet időjárás ellenére jó hangulatban telt el az a néhány óra. Az eredményhirdetésre 14.30-kor került sor. Kimagasló eredményeket értek el a versenyzők és a csapatok.

Egyéni kispuska 1. Bátori Gyula 85 köregység; 2. Tajti Béla 79 köregység; 3. Ruzsin Pál 75 köregység    Egyéni légpuska 1. Kovács Pál 84 köregység; 2. Major Lajos 83 köregység; 3. Mészáros Zsolt 78 köregység  Díjazottak oklevelet és érmet kaptak.

Csapat 1. Határőr- Rendőr Nyugdíjasok Nagykanizsai Egyesülete     2. Zalaegerszegi Honvéd Klub                                          3. Nagykanizsai Honvéd Egyesület                                                                                                                                  A csapatok serleget,oklevelet, tagjai fejenként 1-1 érmet és az összes versenyző emléklapot kapott.

Köszönet a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének, Dénes Sándor Úrnak az anyagi támogatásért, a rendezőknek, segítőknek és minden résztvevőnek.

Nagykanizsa 2017-05-02

Ismeretlen