Kezdőlap

 

 

Üdvözlöm a honlapunkon!

Tizenöt évvel ezelőtt, 2000. február 8-án pártoktól és politikai csoportosulásoktól függetlenül, közhasznú tevékenységet folytató társadalmi szervezetként alakult meg a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége, amely legfontosabb feladatának a tagszervezetei működési feltételeinek biztosítását, azok képviseletét és támogatását tekinti. A HOKOSZ tagjai elsősorban a Magyar Honvédséghez szorosan kötődő nyugdíjas klubok és egyesületek, de vannak hagyományőrző és szakmai profilú tagszervezeteink is. Az elmúlt évek igazolják az alapítók célkitűzéseinek helyességét. A HOKOSZ egy folyamatosan fejlődő és bővülő szervezet. Jelenleg 30 tagszervezete van, amelyek mintegy 6800 főt tömörítenek soraikban. Tagjaink meghatározó része nyugállományú katona, honvédségi nyugdíjas és családtag, de vannak más fegyveres testületekhez tartozó nyugállományúak és családtagjaik is közöttünk. Szövetségünk korrekt és megbízható partnere a Honvédelmi Minisztériumnak és minden társadalmi szervezetnek, amely hasonló célokat tűz maga elé, mint mi.

Budapest, 2015. június 9.                                                 Péter László nyá. ezredes
                                                                                              elnök

 

A HOKOSZ Alapszabályából

 

A Szövetség jogi személy:

A Szövetség pártoktól és politikai csoportosulástól független, közhasznú tevékenységet folytató társadalmi szervezet.

A Szövetség rendeltetése: részt venni a Honvédségi Nyugdíjas Klubok érdekeinek képviseletében, más nyugdíjasokat tömörítő szervezetekkel karöltve képviselni a nyugdíjasok érdekeit.

A Szövetség célkitűzései:

 • biztosítani a Klubok szuverenitását, azok együttműködését;
 • szükség szerint közbenjárni a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség illetékes szerveinél és kezdeményezni intézkedések megtételét;
 • erősíteni a nemzeti öntudatot, ápolni a hazafiság eszméjét és támogatni a honvédelem ügyét, a haladó katonai hagyományok őrzését;
 • együttműködni a honvédelem ügyét képviselő társadalmi szervezetekkel feladataik megoldásában;
 • kiépíteni és ápolni a nemzetközi kapcsolatokat.

A Szövetség tagjai lehetnek:

 • mindazon Klubok és Egyesületek (stb.), amelyek a Magyar Honvédséghez kötődnek, s  amelyek elvárják, hogy róluk a Magyar Honvédség gondoskodjon, valamint azok a szervezetek, amelyek elismerik a Magyar Honvédséghez való kötődést és a Szövetség működéséhez hatékonyan hozzájárulnak;
 • azon Klubok (szervezetek), amelyek kinyilvánítják, hogy a Szövetség tagjai kívánnak lenni és elfogadják az Alapszabályt.

A Klubok jogai:

 • részt vehetnek a Szövetség tevékenységében és rendezvényein;
 • a Szövetség tevékenységét érintő bármely kérdésben javaslattételre és kezdeményezésre jogosultak;
 • kérhetik problémáik megoldásának segítését a Szövetség vezető testületeitől;
 • a tagszervezetek küldöttei szavazati, valamint választási és választhatósági joggal rendelkeznek.

A Klubok kötelezettségei:

 • az Alapszabályban foglalt célok megvalósításának elősegítése;
 • a közösségi élet követelményeinek betartása, az egymás közötti kapcsolatok és a bajtársi szellem ápolása;
 • a honvédség érdekeinek és tekintélyének védelme;
 • részvétel a Szövetség életében.

Ugrás az alapszabályzatra